IFB BELGIUM NV kan U helpen met ...

I.  OPSLAG
Goederen tijdig voor korte / langere periode opslaan in een magazijn alvorens te leveren bij de klant(en).

II.  DISTRIBUTIE
Goederen kunnen voor U uitgesorteerd / herverpakt / gelabeld worden alvorens te leveren bij de klant(en).

III.  TRANSPORT
Transport verbindt alle bovengenoemde stappen met elkaar.   Goederen moeten bij de aanvoer, opslag en distributie verplaatst worden van de ene lokatie naar de andere.  De wijze waarop je transporteert, is een belangrijke keuze binnen je logistiek en daar weet IFB BELGIUM NV wel raad mee.