Een belangrijke taak in het expeditiegebeuren is de afwikkeling van de douaneformaliteiten.  IFB BELGIUM NV kan als douane-agent alle formaliteiten omtrent invoer/uitvoer en fiscale vertegenwoordiging perfect regelen.   Aangezien wij al onze douanedocumenten zelf uitstellen kunnen wij ook snel anticiperen bij de afwikkeling van een dossier.

DOUANE-AGENT

Voor bedrijven die vanuit en naar de Europese Unie, die als interne markt functioneert, goederen invoeren, is de Europese en nationale regelgeving steeds complexer geworden.   Voor handel en industrie is het bijna onmogelijk om zelf de weg te vinden in het woud van regels en wetten met betrekking tot het internationale goederenverkeer.

Ook de betrokken overheidsinstanties zijn gebaat bij het verkrijgen van de juiste informatie over het goederenverkeer.  IFB BELGIUM NV heeft deskundige medewerkers voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen.

FISCALE VERTEGENWOORDIGING

Wij kunnen voor U als fiscaal vertegenwoordiger optreden.   Aangezien de Europese Unie functioneert als een interne markt zonder fiscale binnengrenzen, komen buitenlandse ondernemeners vaker in aanraking met de Belgische BTW-belasting.   Voor U, als buitenlandse ondernemer, is het raadzaam zich in België te laten vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger.   Wij treden namens U op voor de aangifte en de betaling van de invoerrechten en overige administratieve verplichtingen.   Deze mogelijkheid schept voor veel buitenlandse ondernemers een belangrijke besparing inzake BTW prefinanciering.